2015 – (Ślęża, Borowa, Waligóra, Wielka Sowa, Kłodzka Góra, Skopiec, Wysoka Kopa)

4.Ślęża (718 m.) – 07.03.2015 r.

5. 6. 7. Borowa (853 m.), Waligóra (936 m.), Wielka Sowa (1015 r.)  – 15-16.05.2015 r.

8.Kłodzka Góra (765 m.) – 25.06.2015 r.

9.Skopiec (724 m.) – 25.07.2015 r.

10.Wysoka Kopa (1126 m.) – 09.09.2015 r.

Reklamy